W roku szkolnym 2000/2001 nawiązaliśmy współpracę ze środowiskiem lokalnym Osiedla „Podleśna”, na którego terenie znajduje się nasza szkoła.

Celem naszej współpracy jest:

  • organizowanie imprez  i uroczystości środowiskowych
  • niesienie pomocy mieszkańcom osiedla
  • włączenie rady osiedla w życie wspólnoty szkolnej

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami otoczyliśmy opieką ludzi starszych i samotnych z naszego osiedl pomagając im w sprzątaniu i zakupach.

Uczestniczymy również w dyżurach Rady Osiedla, gdzie mamy możliwość zapoznać się z problemami mieszkańców.

Współpracę z Radą Osiedla „Podleśna” kontynuujemy w bieżącym roku szkolnym a jej przewodniczący p. Tadeusz Korczakowski jest częstym gościem na imprezach organizowanych przez naszą szkołę.

 Imprezy organizowane w ramach współpracy 
z Radą Osiedla „Podleśna”

 

WSPÓŁPRACA ZSE-H ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Kolędowanie z seniorami - grudzień 2012

 11 grudnia 2012 r. w restauracji Pod Żaglami odbyła się uroczysta wigilia seniorów mieszkających na osiedlu Zatorze. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Osiedla Podleśna. Imprezę poprowadziła przewodnicząca rady pani Elżbieta Osenkowska. Zebranych zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Olsztyna pan Piotr Grzymowicz, a także proboszcz parafii św. Józefa ks. Jerzy Mazur.

Po krótkim powitaniu uczestników, wspólnej modlitwie i podzieleniu się opłatkiem wigilijnym wieczór został uświetniony występami uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno- Handlowych. Naszą szkołę reprezentowali Paweł Adamejtis i Przemysław Jakubiak z klasy II technikum ekonomicznego. Chłopcy przepięknie zaśpiewali kilka tradycyjnych polskich kolęd oraz pastorałek. Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem ich talentu. Śpiew chłopców był doskonałym uzupełnieniem świątecznego spotkania. Dla kolędujących artystów przewidziano poczęstunek i słodki upominek. Wszyscy uczestnicy wigilii otrzymali wyjątkowe prezenty od uczniów Handlówki w postaci kuponów na usługi fryzjerskie, które będzie można zrealizować 10 lutego 2013 r. w naszej szkole. W tym dniu dziewczęta z klas fryzjerskich będą strzygły i czesały każdego szczęśliwego posiadacza kuponu.

Chłopcom gratulujemy wspaniałego występu, a wszystkim mieszkańcom Zatorza składamy serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i pogody ducha na cały 2013 rok!

Agnieszka Kowalczyk    

Kamila Salamonowicz-Filip    

FESTYN – MAJÓWKA 

3 maja 2001r. na festynie organizowanym przez Radę Osiedla, pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna przedstawiliśmy program artystyczny, w którego przygotowaniu udział wzięli zarówno uczniowie jak i nauczyciele (mgr Władysława Pazdyga, mgr Liliana Dziedzicka, mgr Anna Warmińska, mgr Ewa Jakubowska, mgr Mirosława Siemianowska, inż. Małgorzata Topolewska – Micek, mgr Iwona Gierymska, mgr Maria Rafalska, mgr  Józef Fabisiak, mgr Magdalena Bukowiecka, mgr Izabela Radek- Beczak,Adam Przybysz i Tadeusz Pacer).

W programie zaprezentowaliśmy: występy szkolnej grupy tańca nowoczesnego „Galaxia”, pokaz fryzur , karate na wesoło, układ akrobatyczny, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bawiliśmy przybyłych piosenkami solistów i zespołu ludowego „Warmińskie diabloki”. GOK w Dywitach, z którym od lat współpracujemy ,przedstawił swój program artystyczny. Przeprowadziliśmy również aukcję rzeczy wykonanych przez młodzież, w celu zebrania funduszy i przekazania ich najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego osiedla. Mieliśmy również okazję zaprezentować nasz dorobek szkolny, oraz zapoznać przybyłych z kierunkami kształcenia i możliwością zatrudnienia absolwentów.

Za przygotowany program otrzymaliśmy w nagrodę wycieczkę po Warmii i Mazurach ufundowaną prze Biuro Podróży ”STAR-TURIST” w Olsztynie.

 

 11 maja 2002 roku nasza szkoła- wzięła ponownie udział w festynie, który odbył się na boisku Szkoły Podstawowej nr 9.

  • Przygotowaliśmy program artystyczny, zawody oraz gry i zabawy sportowe. Wystąpił szkolny zespół tańca „Galaxia”, który prowadzi p. Lilianna Dziedzicka. Zespół w składzie: Agnieszka, Joanna, Ewelina, Katarzyna, Małgorzata, Renata i Patrycja wykonał dwa układy taneczne.
  • Zespół „AMA” w składzie: Agnieszka, Monika i Ada wykonał siedem znanych przebojów m.in. „Małgośka”, „Takie tango”, „W siną dal” . Zespół prowadziła p. Alicja Jeleniewicz.
  • Nauczyciele wychowania fizycznego p. Lilianna Dziedzicka, Joanna Karłowicz, Małgorzata Polewacz i p. Krzysztof Kukiełka przeprowadzili zawody sportowe m.in. „rzut podkową”, „ringo” i zabawa „ogonki”.
  • Zorganizowana została również przez p. Izabelę Radek – Beczak loteria fantowa, z której dochód przeznaczony zostanie dla najbardziej potrzebujących dzieci. W loterii pomagały wolontariuszki z Klubu  Wolontariusza działającego w naszej szkole.
  • P. Anna Warmińska, Beata Mocarska i Bogna Daukszewicz przygotowały stoisko promujące naszą szkołę i punkt informacyjny o Unii Europejskiej. Wyczerpujących informacji udzielał Tomek i Grzesiek – poseł do Parlamentu Młodzieży.

Za dwuletnią współpracę z Osiedlem „Podleśna”, pomoc emerytom i rencistom oraz zorganizowanie wielu imprez nasza szkoła została uhonorowana złotą odznaką, którą wręczono dyrektorowi p. Krzysztofowi  Iwulskiemu. 

Ponadto za udział w Festynie nagrodzono nas dwoma pucharami, które w imieniu uczestników odebrała p. Małgorzata Topolewska – Micek.

Festyn – Majówka odbywała się pod patronatem Prezydenta Olsztyna p. Czesława Jerzego Małkowskiego.

W Festynie udział wzięły również Szkoła Podstawowa nr 1 i 9.

Wszyscy przybyli bawili się wspaniale a co najważniejsze- dopisała nam pogoda.

Imprezę prowadziły Ania, Dorota i Marta z  Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

 

10.05.2003 r. – przygotowanie  i przedstawienie programu artystycznego i sportowego na festynie organizowanym przez Radę Osiedla „Podleśna”. Festyn – Majówka odbył się pod patronatem Prezydenta Olsztyna Czesława Jerzego Małkowskiego na stadionie „Warmii”. – odpowiedzialny – Małgorzata Topolewska – Micek.

Scenariusz imprezy:

Program artystyczny – odpowiedzialna Małgorzata Topolewska – Micek

- zespół wokalny wykona 3 – 4 piosenki ( 15 – 20 min)
-taniec nowoczesny w wykonaniu zespołu działającego przy szkole
     trenerka Ewa Szemplińska (10 – 15 min)

Prowadzenie programu – młodzież Samorządu Uczniowskiego

Program sportowy + (odpowiedzialna – Małgorzata Polewacz)
- gry i zabawy dla dzieci ( Małgorzata Polewacz, Marzena Bobel, Joanna Karłowicz)
- żonglerka piłką – pokaz  (odpowiedzialny Krzysztof Kukiełka)

Stoiska:
-             Unii Europejskiej – opiekun Bogna Daukszewicz
-             Europejskiego Wolontariatu Młodzieży – opiekun Grażyna Karczmarczyk
-             Promujące szkołę  - opiekun Ewa Trzpioła, Teresa Domarecka

Zdjęcia – M. Topolewska – Micek

W dowód uznania za trud włożony w zorganizowanie Majówki wspólnotę szkolną nagrodzono pucharem, który przekazano na ręce opiekuna Samorządu   Uczniowskiego Małgorzaty Topolewskiej – Micek

Opracowanie: M. Topolewska -Micek

SPOTKANIA WIGILIJNE

20.12.2000 r. z emerytami i rencistami uczestniczyliśmy w wigilijnym spotkaniu, gdzie przygotowaliśmy program artystyczny i okolicznościowe prezenty, które wręczyliśmy zebranym. W spotkaniu uczestniczyli

dyr. szkoły mgr Krzysztof Iwulski, dyr. mgr Władysława Pazdyga, dyr. Krystyna Subocz, mgr Halina Czarkowska, mgr Anna Warmińska, mgr Izabela Radek – Beczak, mgr Katarzyna Cichońska i inż. Małgorzata Topolewska – Micek.

07.12.2001 r– młodzież pod kierunkiem Izabeli Radek – Beczak i Małgorzaty Topolewskiej – Micek przygotowała program artystyczny i upominki (młodzież z kl. III LZb, II LZb, IIe, IId)

 

17.12.2003 r. Uroczyste spotkanie wigilijne z emerytami i rencistami organizowane wspólnie z Radą Osiedla odbyło się już po raz drugi w świetlicy naszej szkoły.

    Młodzież, pod kierunkiem p. Ewy Bertel i Małgorzaty Topolewskiej – Micek, przygotowała program artystyczny Ponadto 50 gości otrzymało upominki wykonane przez uczennice z kl. I a Liceum Handlowego i p. Katarzynę Cichońską. Dziewczęta z tej samej klasy z p. Beatą Mocarską udekorowały odświętnie stół i przygotowały poczęstunek.

W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta p. Czesław Jerzy Małkowski., przewodniczący Rady Osiedla „Podleśna” p. Tadeusz Korczakowski i  dyrekcja naszej szkoły.

    W przygotowaniu imprezy udział wzięli:

-          Dąbek Ewelina, Godlewska Anna, Krzynówek Agnieszka. Michna Patrycja, Paliwoda Barbara, Paliwoda Marlena, Siemiątkowska Agnieszka, Stankiewicz Kamila, Szydlik Agnieszka, Urlich Ola i Wilińska Natalia z kl. I LHa zsz

-          Golba Adam, Klimowicz Łukasz i Maciak Mateusz z kl. I TEa

-          Pawłowicz Mirela z kl. I b

-          Walkiewicz Mateusz z kl. I LPZI

-          Kołakowska Ania z kl. II LPZI

Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:

-         Milewicz Krzysztof z kl. II LPZI – przewodniczący S.U.

-          Bitowt Aleksandra i Kostrubska Ewa z kl. II LPUG

-          Kołakowska Joanna i Kossowski Paweł z kl. I LPZI

Zdjęcia: Jerzy Michalina.