Wymagane dokumenty

Szanowni Państwo!

Druki, które powinni wypełnić kandydaci są dostępne w sekretariatach szkół, polecamy jednak wypełnienie formularza na stronie internetowej https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/

wydrukować i zanieść do szkoły. Pozwoli to na bezbłędne (z formalnego punktu widzenia) wypełnienie podania.

Wymagania do poszczególnych szkół

Technikum nr 2 w Olsztynie:

Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji dostępny jest na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 • wniosek wypełnij na https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/, (nie zapomnij wcisnąć przycisku potwierdź po wypełnieniu podania), wydrukuj i złóż w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły. Badania są bezpłatne).
 • dwa zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu  po szkole podstawowej
 • po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły należy donieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Szkoła branżowa nr 2 w Olsztynie:

Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji dostępny jest na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły. Badania są bezpłatne).
 • dwa zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu  po szkole podstawowej
 • po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły należy donieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Dokumenty przyjmuje i udziela informacji:

Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych
im. Polaków spod Znaku Rodła
10-314 Olsztyn
ul. Paderewskiego 10/12
tel. (89) 526-79-91

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie