Tytuł „Brązowej Szkoły 2019” w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Edukacyjna Perspektywy przyznała Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych tytuł „Brązowej Szkoły 2019”, które jest potwierdzeniem wysokiej jej jakości pracy.

Jest to sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów. Twórcy rankingu biorą pod uwagę: wyniki z matury na poziomie rozszerzonym i podstawowym, wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach.
Gratulujemy serdecznie absolwentom, uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie