Protokół z zebrania dot. rekrutacji uczestników projektu "Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy”

Protokół z zebrania dot. rekrutacji uczestników projektu "Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy”

W dniu 18.09.2019 r. zebrała się komisja rekrutacyjna i kierownictwo szkoły w składzie:

 1. Małgorzata Pańczyk – dyrektor ZSE-H i koordynator projektu,
 2. Piotr Antoszkiewicz – wicedyrektor ZSE-H i zastępca koordynatora projektu,
 3. Irena Kulikowska – główny księgowy i koordynator projektu ds. finansowych,

w celu rozpatrzenia podań 4 nauczycieli zgłaszających akces do uczestnictwa w projekcie „Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy”. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie to:

 1. Damian Najduch,
 2. Piotr Mikołajczyk,,
 3. Elżbieta Dziedzicka
 4. Edyta Baris.

Wszyscy złożyli terminowo prawidłowo wypełnione i kompletne dokumenty. W wyniku weryfikacji dokumentacji przydzielono punkty zgodnie z wytycznymi wskazanymi w projekcie. Ostateczne wyniki przedstawia tabela.

Imię i nazwisko

Kierunkowe studia stacjonarne zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku

Kierunkowe studia podyplomowe lub kursy zbliżone tematycznie do modernizowanego kierunku

Brak ukończonych studiów podyplomowych w ostatnich 3 latach

Doświadczenie w pracy związanej z reklamą

Razem

Damian Najduch

0

+4

+3

+4

+11

Piotr Mikołajczyk

+7

0

+3

+4

+14

Elżbieta Dziedzicka

0

0

+3

0

+3

Edyta Baris

0

+4

+3

0

+7

Na podstawie zsumowanej punktacji zakwalifikowano uczestników do projektu. Są nimi:

 1. Piotr Mikołajczyk – 14 punktów,
 2. Damian Najduch – 11 punktów,
 3. Edyta Baris – 7 punktów,
 4. Elżbieta Dziedzicka – 3 punkty.

Kształceniem w zakresie uczestnictwa w studiach podyplomowych zostaną objęci Piotr Mikołajczyk i Damian Najduch z uwagi na najwyższą ilość punktów. Wszyscy uczestnicy będą skierowani na kursy i staż u pracodawcy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie