Etwinning

ZSE-H realizuje  za  pomocą  technologii  informacyjno-komunikacyjnych europejskie  projekty eTwinning. Za projekty Świat pracy  młodych Europejczyków oraz  „Pomóż,  nie  pytając komu” Henri Hunant, otrzymaliśmy  prestiżową  Krajową  Odznakę Jakości. Nawiązaliśmy współpracę  ze szkołami z: Niemiec, Słowacji, Chorwacji, Włoch  i Litwy.

W  marcu 2015  r. złożyliśmy do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  2 wnioski w celu uzyskania dofinansowanie  na realizację projektów Erasmus+, które związane  są z wyjazdami dla  uczniów.

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie