ZSEH w Olsztynie. Technikum, szkoła policealna i zasadnicza szkoła zawodowa. Ucz się z nami!

ul. Paderewskiego 10/12,   10-314 Olsztyn,   tel. 089 526-79-91,   e-mail: sekretariat@zseh.pl

   Start Informacje Rekrutacja Szkoły Program Kadra Matura

 

Egzamin zawodowy
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
technik informatyk

Na tej stronie można znaleźć arkusze egzaminacyjne do zawodu technik informatyk z poprzednich lat. Aby ułatwić zmierzenie się z egzaminem, do niektórych zadań zamieszczam omówienie rozwiązania zadania przygotowane w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zapraszamy do nauki na kierunku technik informatyk
w ZSEH w Olsztynie

Zapewne wielkim ułatwieniem w przygotowaniu się do egzaminu praktycznego będą przykładowe klucze do sprawdzenia rozwiązania zadania. Klucze te zostały przygotowane na potrzeby próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego w naszej szkole.

Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej z poprzednich lat.

Etap praktyczny - technik informatyk
Rok/Sesja Arkusz zadania
2010 - zimowa zadanie 1 - 312[01]-01-101.pdf
2010 - zimowa zadanie 2 - 312[01]-02-101.pdf
2010 - zimowa zadanie 3 - 312[01]-03-101.pdf
2010 - zimowa zadanie 4 - 312[01]-04-101.pdf
2010 - letnia zadanie 1 - 312[01]-01-102.pdf
2010 - letnia zadanie 2 - 312[01]-02-102.pdf
2010 - letnia zadanie 3 - 312[01]-03-102.pdf
2010 - letnia zadanie 4 - 312[01]-04-102.pdf
2010 - letnia zadanie 5 - 312[01]-05-102.pdf
2010 - letnia

zadanie 6 - 312[01]-06-102.pdf

klucz oceniania - 12[01]-06-102

   
Etap praktyczny - technik informatyk
Rok/Sesja Arkusz zadania
2009 - letnia 312[01]-01-092.pdf
  312[01]-01-092.pdf-rozwiązania
2009 - letnia 312[01]-02-092.pdf
  312[01]-02-092.pdf-rozwiązania
2009 - letnia 312[01]-03-092.pdf
2009 - letnia 312[01]-04-092.pdf
2009 - letnia 312[01]-05-092.pdf
2009 - letnia 312[01]-06-092.pdf
2009 - letnia 312[01]-07-092.pdf
2009 - letnia 312[01]-08-092.pdf
   

Sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik informatyk

Egzamin składa się z trzech  indywidualnie ocenianych części. Część pierwsza i druga przeprowadzane są tego samego dnia we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych - zwykle w macierzystych szkołach uczniów: technikach lub szkołach policealnych. Ten egzamin nazywany etapem pisemnym składa się z dwóch części.

Część pierwsza jest testem obejmującym zagadnienia związane z przedmiotami: programowanie strukturalne i obiektowe, urządzenia techniki komputerowej, oprogramowanie biurowe oraz systemy operacyjne i sieci komputerowe. Szczególny nacisk położony jest na programowanie, urządzenia techniki komputerowej oraz BHP. W tej części egzamin zalicza 50% poprawnych odpowiedzi.

Część druga etapu pisemnego poświęcona jest szeroko rozumianej przedsiębiorczości. W tej części egzamin zalicza 30% poprawnych odpowiedzi.

Następnie przeprowadzany jest etap praktyczny. Odbywa się następnego dnia lub później. Zwykle egzamin praktyczny rozłożony jest na trzy lub cztery dni. W którym dniu będziesz zdawał Ty zależy od decyzji szkoły.

W etapie praktycznym, po zapoznaniu się z zadaniem egzaminacyjnym, należy opracować projekt lokalizacji i usunięcia usterki komputera z uwzględnieniem wykonania dodatkowych czynności związanych z potrzebami klienta. Te dodatkowe czynności związane są zwykle koniecznością utworzenia użytkownika, nadaniu mu praw do zasobów komputera.

Rozwiązanie zadania praktycznego obejmuje zwykle następujące czynności:

  • napisanie tytułu pracy - tytuł pracy egzaminacyjnej

  • wypisanie problemów ze sprzętem i życzenia klienta - założenia projektu

  • wypisanie potencjalnych przyczyn usterek - lista przyczyn usterki na podstawie objawów

  • wypisanie czynności, które doprowadzą do zlokalizowania i usunięcia usterki w pracy zestawu oraz realizacji życzeń klienta - wykaz działań związanych ze zlokalizowaniem i usunięciem usterki

  • wypisanie zaleceń dla klienta, aby nie powtórzyły się problemy z systemem - wskazówki dla klienta

  • wypisanie wykonanych czynności prezentujące wykonane działania w systemie, udokumentowane zrzutami ekranowymi - rejestr kolejno wykonywanych czynności

Twoja praca napisana odręcznie na karcie pracy egzaminacyjnej plus wydrukowane zrzuty ekranowe trafią do komisji egzaminacyjnej. System operacyjny komputera egzaminacyjnego zostaje usunięty, i nie będzie w jakikolwiek sposób sprawdzany przez komisje egzaminacyjną. Jedynym dokumentem potwierdzającym wykonanie pracy egzaminacyjnej jest karta odpowiedzi + zrzuty ekranowe. Aby zdać część praktyczną egzaminu musisz uzyskać conajmniej 75% punktów.

Dyplom może uzyskać osoba która uzyska pozytywny wynik ze wszystkich trzech części egzaminu

Powodzenia na egzaminie

 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych.Szkoły: technikum, ZSZ, szkoła policealna. Zapraszamy. U nas sie nauczysz!

 

Uczestniczymy w projektach unijnych

Zdam maturę
tylko mi pomóż

logo - Europejski Fundusz Społeczny

Nasza szkoła
ma tytuł
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Klub szkół Uczących się

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji:
2012-07-16

 

Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2011 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie