Święto Konstytucji 3 Maja
 

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 1791 roku.
Było to najważniejsze i najbardziej doniosłe osiągnięcie Sejmu Czteroletniego pod przewodnictwem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konstytucja była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej. Zmieniła oblicze Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Dokument zmienił ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Regulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wprowadzał trójpodział władzy na: ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą oraz znosił wolną elekcję i zasadę liberum veto. Ograniczył znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi. Gwarantował tolerancję religijną. Zgodnie z zapisami, chłopi zostali wzięci pod ochronę państwa. Ustawa rządowa zapowiadała także reformę sądownictwa.

Plakat związany z uchwaleniem Konstytucji wykonała Julia Rybicka z 1GTG.

Magdalena Krupińska     

 

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie