Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Edukacyjna Perspektywy przyznała Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych tytuł „Brązowej Szkoły 2019”, które jest potwierdzeniem wysokiej jej jakości pracy.

Jest to sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów. Twórcy rankingu biorą pod uwagę: wyniki z matury na poziomie rozszerzonym i podstawowym, wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach.
Gratulujemy serdecznie absolwentom, uczniom i nauczycielom naszej szkoły.